ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
16
13
29
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
31
29
60
6
ม.1
0
2
2
1
ม.2
4
2
6
1
ม.3
7
1
8
1
รวมมัธยมต้น
11
5
16
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
47
105
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...