ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบึงคำคู ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
16
7
23
2
ป.1
11
4
15
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
4
9
13
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
48
35
83
6
ม.1
6
9
15
1
ม.2
6
4
10
1
ม.3
2
10
12
1
รวมมัธยมต้น
14
23
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
65
143
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...