ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
22
21
43
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
54
42
96
6
ม.1
14
3
17
1
ม.2
7
4
11
1
ม.3
6
3
9
1
รวมมัธยมต้น
27
10
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
73
176
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...