ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกะพี้ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
14
13
27
3
ป.1
3
2
5
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
2
6
8
1
รวมประถม
21
21
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
34
69
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...