ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านค้างพลู ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
14
12
26
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
15
11
26
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
11
14
25
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
69
69
138
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
81
164
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...