ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
10
14
24
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
39
32
71
6
ม.1
6
0
6
1
ม.2
6
8
14
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
19
14
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
60
128
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...