ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
7
5
12
3
ป.1
0
5
5
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
3
9
12
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
25
30
55
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
35
67
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...