ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
18
37
2
อบ.3
22
25
47
2
รวม อบ.
41
43
84
4
ป.1
23
37
60
2
ป.2
21
22
43
2
ป.3
32
32
64
2
ป.4
29
22
51
2
ป.5
32
34
66
2
ป.6
40
38
78
2
รวมประถม
177
185
362
12
ม.1
43
24
67
2
ม.2
42
29
71
2
ม.3
34
28
62
2
รวมมัธยมต้น
119
81
200
6
ม.4
12
13
25
1
ม.5
10
4
14
1
ม.6
3
10
13
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
25
27
52
3
รวมทั้งหมด
362
336
698
25
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...