ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระตอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
7
7
14
3
ป.1
5
0
5
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
1
1
2
1
ป.5
1
3
4
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
20
18
38
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
25
52
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...