ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
4
11
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
21
12
33
3
ป.1
8
7
15
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
10
4
14
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
53
35
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
47
121
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...