ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
17
20
37
2
ป.1
13
8
21
1
ป.2
20
14
34
1
ป.3
14
13
27
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
15
11
26
1
รวมประถม
76
62
138
6
ม.1
7
4
11
1
ม.2
10
13
23
1
ม.3
9
7
16
1
รวมมัธยมต้น
26
24
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
106
225
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...