ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทรงธรรม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
7
13
1
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
9
12
21
3
ป.1
7
2
9
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
10
3
13
1
รวมประถม
36
26
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
38
83
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...