ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสำโรง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
7
13
20
2
ป.1
10
3
13
1
ป.2
8
3
11
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
9
12
21
1
รวมประถม
45
35
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
48
100
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...