ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
17
19
36
2
ป.1
8
10
18
1
ป.2
11
15
26
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
6
12
18
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
53
57
110
6
ม.1
10
12
22
1
ม.2
13
9
22
1
ม.3
5
6
11
1
รวมมัธยมต้น
28
27
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
103
201
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...