ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งจาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
0
3
1
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
17
6
23
3
ป.1
4
2
6
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
2
0
2
1
ป.5
11
3
14
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
36
13
49
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
19
72
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...