ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหงษ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
1
0
1
1
รวม อบ.
5
1
6
2
ป.1
2
0
2
1
ป.2
0
1
1
1
ป.3
1
0
1
1
ป.4
0
0
0
0
ป.5
3
4
7
1
ป.6
1
1
2
1
รวมประถม
7
6
13
5
ม.1
10
0
10
1
ม.2
7
2
9
1
ม.3
20
10
30
1
รวมมัธยมต้น
37
12
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
19
68
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...