ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
4
14
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
18
14
32
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
14
12
26
1
ป.4
14
10
24
1
ป.5
5
12
17
1
ป.6
8
14
22
1
รวมประถม
57
65
122
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
79
154
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...