ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
4
10
14
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
44
24
68
6
ม.1
9
4
13
1
ม.2
1
4
5
1
ม.3
6
10
16
1
รวมมัธยมต้น
16
18
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
52
116
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...