ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
8
2
10
1
อบ.3
7
1
8
1
รวม อบ.
17
4
21
3
ป.1
2
7
9
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
1
4
5
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
16
30
46
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
34
67
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...