ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
5
0
5
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
11
2
13
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
4
1
5
1
ป.3
1
4
5
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
1
4
5
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
21
18
39
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
20
52
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...