ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
2
8
1
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
14
4
18
1
รวม อบ.
26
11
37
3
ป.1
8
6
14
1
ป.2
10
13
23
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
8
12
20
1
ป.5
4
8
12
1
ป.6
13
4
17
1
รวมประถม
48
52
100
6
ม.1
11
6
17
1
ม.2
5
4
9
1
ม.3
9
4
13
1
รวมมัธยมต้น
25
14
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
77
176
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...