ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
13
19
1
อบ.2
3
10
13
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
15
32
47
3
ป.1
5
3
8
1
ป.2
4
9
13
1
ป.3
6
11
17
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
37
42
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
74
126
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...