ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
17
11
28
3
ป.1
4
6
10
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
5
0
5
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
30
30
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
41
88
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...