ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยางกระทุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
8
17
1
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
18
16
34
3
ป.1
0
4
4
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
36
38
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
54
108
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...