ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
6
14
1
อบ.2
14
13
27
2
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
34
28
62
4
ป.1
13
15
28
1
ป.2
13
6
19
1
ป.3
9
15
24
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
4
15
19
1
รวมประถม
54
69
123
6
ม.1
14
6
20
1
ม.2
9
17
26
1
ม.3
13
7
20
1
รวมมัธยมต้น
36
30
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
127
251
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...