ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
4
14
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
18
11
29
2
ป.1
5
9
14
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
12
3
15
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
46
36
82
6
ม.1
4
8
12
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
3
7
10
1
รวมมัธยมต้น
14
20
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
67
145
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...