ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
14
25
1
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
12
12
24
1
รวม อบ.
35
35
70
3
ป.1
8
11
19
1
ป.2
13
8
21
1
ป.3
1
9
10
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
40
45
85
6
ม.1
7
5
12
1
ม.2
4
11
15
1
ม.3
10
9
19
1
รวมมัธยมต้น
21
25
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
105
201
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...