ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
21
16
37
3
ป.1
7
4
11
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
15
6
21
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
55
32
87
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
48
124
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...