ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอาจวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
7
21
1
อบ.2
8
13
21
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
32
32
64
3
ป.1
11
10
21
1
ป.2
6
13
19
1
ป.3
15
13
28
1
ป.4
13
13
26
1
ป.5
15
16
31
1
ป.6
17
7
24
1
รวมประถม
77
72
149
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
104
213
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...