ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายดาบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
9
13
1
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
28
28
56
3
ป.1
10
5
15
1
ป.2
14
8
22
1
ป.3
12
6
18
1
ป.4
8
13
21
1
ป.5
11
13
24
1
ป.6
14
18
32
1
รวมประถม
69
63
132
6
ม.1
7
9
16
1
ม.2
22
12
34
1
ม.3
12
8
20
1
รวมมัธยมต้น
41
29
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
138
120
258
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...