ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมราช ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
14
13
27
1
อบ.3
15
7
22
1
รวม อบ.
32
23
55
3
ป.1
14
24
38
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
19
12
31
1
รวมประถม
70
68
138
6
ม.1
14
11
25
1
ม.2
14
4
18
1
ม.3
12
5
17
1
รวมมัธยมต้น
40
20
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
142
111
253
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...