ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
4
11
15
1
รวม อบ.
7
19
26
2
ป.1
13
6
19
1
ป.2
14
6
20
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
10
16
26
1
รวมประถม
67
57
124
6
ม.1
20
11
31
1
ม.2
19
10
29
1
ม.3
11
6
17
1
รวมมัธยมต้น
50
27
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
103
227
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...