ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
6
16
1
อบ.2
10
4
14
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
27
15
42
3
ป.1
7
2
9
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
6
12
18
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
2
8
10
1
รวมประถม
27
32
59
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
47
101
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...