ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแหลมรวกบำรุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
11
16
1
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
12
21
33
3
ป.1
7
9
16
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
5
10
15
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
37
41
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
62
111
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...