ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
29
33
62
3
อบ.3
40
33
73
3
รวม อบ.
69
66
135
6
ป.1
51
52
103
3
ป.2
62
56
118
3
ป.3
50
43
93
3
ป.4
62
55
117
4
ป.5
58
72
130
4
ป.6
68
73
141
4
รวมประถม
351
351
702
21
ม.1
68
39
107
3
ม.2
56
21
77
3
ม.3
76
48
124
3
รวมมัธยมต้น
200
108
308
9
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
620
525
1,145
36
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...