ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
9
20
1
อบ.2
20
17
37
2
อบ.3
29
23
52
2
รวม อบ.
60
49
109
5
ป.1
20
30
50
2
ป.2
38
29
67
2
ป.3
34
28
62
2
ป.4
37
36
73
2
ป.5
44
25
69
3
ป.6
44
52
96
3
รวมประถม
217
200
417
14
ม.1
36
23
59
2
ม.2
30
17
47
2
ม.3
27
15
42
2
รวมมัธยมต้น
93
55
148
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
370
304
674
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...