ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
8
23
31
1
รวม อบ.
19
33
52
2
ป.1
14
21
35
1
ป.2
15
13
28
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
15
12
27
1
ป.5
14
10
24
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
78
70
148
6
ม.1
16
11
27
1
ม.2
14
13
27
1
ม.3
9
13
22
1
รวมมัธยมต้น
39
37
76
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
136
140
276
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...