ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
18
34
1
อบ.3
16
18
34
1
รวม อบ.
32
36
68
2
ป.1
29
15
44
2
ป.2
11
15
26
1
ป.3
22
16
38
1
ป.4
16
14
30
1
ป.5
17
14
31
1
ป.6
12
17
29
1
รวมประถม
107
91
198
7
ม.1
17
10
27
1
ม.2
10
9
19
1
ม.3
11
5
16
1
รวมมัธยมต้น
38
24
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
177
151
328
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...