ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
3
10
13
1
รวม อบ.
10
19
29
2
ป.1
9
0
9
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
6
2
8
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
37
21
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
40
87
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...