ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
9
12
21
1
รวม อบ.
19
20
39
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
52
46
98
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
66
137
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...