ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
3
13
1
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
31
18
49
3
ป.1
12
19
31
1
ป.2
19
22
41
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
23
12
35
1
ป.5
22
20
42
1
ป.6
21
25
46
1
รวมประถม
105
111
216
6
ม.1
27
10
37
1
ม.2
18
15
33
1
ม.3
15
15
30
1
รวมมัธยมต้น
60
40
100
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
196
169
365
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...