ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนางเหริญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
6
17
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
27
20
47
3
ป.1
3
5
8
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
34
36
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
56
117
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...