ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหลุมข้าว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
13
4
17
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
39
33
72
6
ม.1
8
4
12
1
ม.2
6
7
13
1
ม.3
6
3
9
1
รวมมัธยมต้น
20
14
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
51
123
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...