ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่สำโรง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
6
13
19
1
รวม อบ.
14
18
32
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
16
6
22
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
6
12
18
1
รวมประถม
54
45
99
6
ม.1
10
2
12
1
ม.2
12
5
17
1
ม.3
12
9
21
1
รวมมัธยมต้น
34
16
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
79
181
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...