ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
19
15
34
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
16
9
25
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
3
11
14
1
รวมประถม
55
54
109
6
ม.1
7
2
9
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
16
4
20
1
รวมมัธยมต้น
31
12
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
81
186
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...