ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
19
19
38
2
ป.1
8
10
18
1
ป.2
17
8
25
1
ป.3
7
10
17
1
ป.4
12
9
21
1
ป.5
4
11
15
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
58
55
113
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
16
5
21
1
ม.3
12
1
13
1
รวมมัธยมต้น
37
12
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
86
200
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...