ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
20
11
31
1
รวม อบ.
24
14
38
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
10
5
15
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
13
3
16
1
รวมประถม
65
45
110
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
59
148
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...