ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
2
11
1
อบ.2
16
10
26
1
อบ.3
11
13
24
1
รวม อบ.
36
25
61
3
ป.1
7
14
21
1
ป.2
19
14
33
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
14
11
25
1
ป.6
9
15
24
1
รวมประถม
72
71
143
6
ม.1
26
16
42
1
ม.2
16
11
27
1
ม.3
12
10
22
1
รวมมัธยมต้น
54
37
91
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
162
133
295
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...