ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
7
20
1
อบ.3
12
12
24
1
รวม อบ.
25
19
44
2
ป.1
10
14
24
1
ป.2
18
14
32
2
ป.3
11
10
21
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
15
10
25
1
ป.6
9
12
21
1
รวมประถม
71
66
137
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
85
181
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...