ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระตะเคียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
16
29
2
อบ.3
10
20
30
2
รวม อบ.
23
36
59
4
ป.1
21
24
45
2
ป.2
16
18
34
2
ป.3
14
9
23
1
ป.4
13
18
31
1
ป.5
15
12
27
1
ป.6
22
13
35
1
รวมประถม
101
94
195
8
ม.1
10
4
14
1
ม.2
10
5
15
1
ม.3
4
5
9
1
รวมมัธยมต้น
24
14
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
148
144
292
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...