ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสนวน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
12
22
1
อบ.3
12
7
19
1
รวม อบ.
22
19
41
2
ป.1
14
7
21
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
63
59
122
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
6
8
14
1
ม.3
11
5
16
1
รวมมัธยมต้น
23
18
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
96
204
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...